Als eigenaar van een appartement bent u mede-eigenaar van het gehele complex. Dit betekent uiteraard dat wij gezamenlijk beslissingen dienen te nemen voor het totale onderhoud. Onderdeel hiervan is de kleurstelling. Beslissingen in deze worden door de ALV, (algemene ledenvergadering) in meerderheid van stemmen, genomen.

De ALV heeft destijds zo ook gekozen voor de kleuren aan de buitenzijde. Op eigen initiatief mogen de eigenaren hier geen wijzigingen in aanbrengen.

Wie een windscherm, hor, screen of anderszins wenst aan te brengen heeft hiervoor schriftelijk toestemming nodig van het bestuur. Hierbij zal worden aangemerkt dat er geen afwijkende kleuren mogen worden gebruikt. Tevens is men verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit die aanpassing.

De kleur van de kozijnen is RAL 7022. Al wat aangebracht mag worden dient deze kleur, of indien dit niet mogelijk is, deze zo goed mogelijk te benaderen.

Momenteel zijn er nog aanvullingen met een afwijkende kleur. Deze zijn nog uit de tijd dat hierover nog geen afspraken waren gemaakt. Bij vervanging of aanpassing dienen ook deze aan de gestelde eisen te voldoen.

 

Binnen het eigen appartement is men uiteraard vrij in het kiezen van een kleur.

Het moge duidelijk zijn dat alle activiteiten conform dienen te zijn volgens de voorschriften zoals genoemd in ons Huishoudelijk Reglement. 


Gebruik lift.

Wie de lift wenst te gebruiken voor het verplaatsen van grote materialen, verhuizen of anderszins, dient dit tijdig aan het bestuur te melden. Het bestuur zorgt er dan voor dat de lift wordt beschermd om schade te voorkomen. Wie dit nalaat en schade veroorzaakt zal persoonlijk verantwoordelijk zijn voor deze schade. 


Ramen wassen.

Twee maal per jaar, maart / oktober, worden de ramen van het complex gewassen door schoonmaakbedrijf Verhoeven. Het betreft de ramen waar u als eigenaar normaal niet bij kunt. Hier worden dan ook het houtwerk meegenomen. Om die reden dient u er voor te zorgen dat er geen horren of dergelijke de werkzaamheden kunnen hinderen.

De werkzaamheden worden tijdig aangekondigd en zijn mede afhankelijk van de (weers)omstandigheden.